Utkastet till gatuplan för Övre Malms torg framlagt för påseende 22.5–6.6.2024

Denna publikation är offentlig till 22.5.2025 0:15

Helsingfors stad utarbetar en gatuplan för Övre Malms torg i stadsdelen Malm. Man kan se utkasten 22.5–6.6.2024.

Det preliminära utkastet har presenterats för invånarna i samband med borgmästarens invånarkväll i februari. Nu har det utvecklats till ett utkast till gatuplan och kan ses 22.5–6.6.2024 på Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Råd med att studera materialet med gatuplaner får man av stadsmiljösektorns kundtjänst per telefon på numret 09 310 22111, må–to kl. 8.30–16 och fr 12–15 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12–15, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12–15.

Vänligen skicka in eventuell respons på det framsatta utkastet till gatuplan senast 5.6.2024.

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375132/32105_1_Katusuunnitelmaluonnos_Yl%C3%A4-Malmin_tori.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375132/32105_Katusuunnitelmaselostus_Yl%C3%A4-Malmin_tori.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0375132/32105_Katusuunnitelmaluonnos_havainnemateriaalia_Yl%C3%A4-Malmin_tori.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Torget utvecklas utgående från invånarnas önskemål till att bli mer trivsamt, grönskande och säkert än för närvarande. Målet är att göra torget till en gemensam samlingsplats som lockar till vistelse och aktivitet. Torget får blommande planteringar, bänkar, loppisbord och element som lockar till lekfullhet. Olovlig bilkörning elimineras och servicekörning dirigeras med konstruktioner. Möjligheter till torgförsäljning görs mångsidigare och belysningen görs mer stämningsfull.

Innan förslaget till gatuplan godkänns läggs det fram för officiellt påseende i augusti i två veckor på stadsmiljösektorns webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner.

Då har delaktiga parter möjlighet att göra anmärkningar. Ägarna och innehavarna av fastigheter som gränsar till torget meddelas om framläggandet per brev.

Målet är att gatuplanen godkänns i början av hösten 2024 och byggandet börjar enligt en preliminär tidtabell hösten 2025 eller i början av 2026.

Beslutsfattandet kring gatuplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats: Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Sari Knuuti,
Helsingfors stad,
markanvändning och stadsstruktur,
tfn 09 310 23213, sari.knuuti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Malin Blomqvist, MASU Planning Oy,
malin@masuplanning.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)