Utkastet till parkplan för Hjulstensparken framlagt för påseende 7–20.2.2024

Denna publikation är offentlig till 7.2.2025 0:15

Kallelse till invånarmöte

Helsingfors stad utarbetar en plan för översvämningsvallen och hanteringsstrukturerna för dagvatten som ska byggas i Hjulstensparken. Onsdag 7.2.2024 kl. 17.00–18.30 är vi anträffbara och presenterar utkastet till parkplanen för invånarna på adressen Tammelunds kvartershus, Klobbvägen 5.

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0365447/Luonnos_piirustus_7.2.2024_Py%C3%B6r%C3%B6kiven_puiston_tulvapenger.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0365447/Luonnos_selostus_7.2.2024_Py%C3%B6r%C3%B6kiven_puiston_tulvapenger.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0365447/Tiedote_luonnoksen_esill%C3%A4olosta_Py%C3%B6r%C3%B6kiven_puiston_tulvapenger.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Video: Puistosuunnitelmaluonnoksen virtuaalimalli (.mp4)(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplanen finns också att se på Helsingfors stads webbplats på adressen https://www.hel.fi/planer (under Gatu- och parkplaner). Planerna finns framlagda på webben 7–20.2.2024. Respons på planen kan ges per e-post eller telefon.

I Hjulstensparken finns en gällande detaljplan (2968) från 1950. Linjedragningen för översvämningsvallen baserar sig på ett projektprogram som utarbetats för projektet. Avsikten är att bygga en översvämningsvall som skyddar invånarna och byggnaderna i närområdet mot översvämningar av havsytan. Översvämningsvallen med markstruktur är planerad för höjdnivån +2.1…+2.3 m ö.h. Höjdnivån grundar sig på allmänna anvisningar för Helsingfors översvämningsskydd.

I samband med översvämningsvallen byggs en dagvattenpumpstation. Pumpstationen behövs, eftersom dagvattnet från avrinningsområdet inte kommer ut i havet vid översvämningar till havs. Pumpstationen byggs in i vallen. Hanteringen av dagvattnet från avrinningsområdet förutsätter att uppskovsbassänger byggs på parkområdet. Höjdstationen för flacka dagvattenbassänger med landskapsstruktur är cirka +0,3–0,5 m ö.h. Vattenmängden i bassängerna varierar beroende på regnsituationen. Under högsommaren är bassängerna ofta nästan torra.

Den nuvarande parkallén byggs på nytt på översvämningsvallen och belyses. Längs allén installeras bänkar och sopkärl samt planteras växtlighet. Parkallén är 3,5 m bred för att möjliggöra servicen av pumpstationen samt på grund av översvämningsvallens konstruktion.

Översvämningsvallen bekläds med en ängsyta, så att den på ett naturligt sätt smälter in i det omkringliggande strand- och parkområdet. Vallens randområde, som gränsar till vattnet, bekläds med sprängsten som tål erosion. På annat håll i parkområdet bevaras det nuvarande allmänna parklika utseendet och det förstärks genom fler planteringar.

Avsikten är att parkplanen ska lämnas för godkännande våren 2024, varefter planeringen fortsätter som en noggrannare byggnadsplanering. Målet är att byggarbetet i parken kan inledas under 2025. Vi önskar respons på utkastet till parkplanen senast 20.2.2024.

Beslutsfattandet kring parkplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

För mer information om planeringen kontakta:

Elina Kettunen, Helsingfors stad, Stadsrums- och landskapsplanering, tfn 09 310 38723, elina.kettunen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Arto Kaituri, WSP Finland Oy, tfn 040 8400 173, arto.kaituri@wsp.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)