Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen, keskushallinto, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2023-011042
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Palvelukeskusliikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2023 alkaen

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen toimintasäännön liitteen mukaisesti. Toimintasääntö tulee voimaan 1.9.2023 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen toimintasääntöön on tarpeen tehdä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtamiseen koskevia muutoksia.

Liikelaitoksen johtamista koskevat muutokset 1.9.2023 lukien

Toimintasäännössä on kuvattu Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen organisaatio sitä kuvaavine tehtävineen ja toimivaltoineen.

Detta beslut publicerades 01.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Samir Stenius, Riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 09 310 27594

samir.stenius@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Hoffström
toimitusjohtaja