Kunnaneläinlääkärin määrääminen suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2023-011308
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Johtavan valvontaeläinlääkärin määrääminen suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen (ESAVI/32856/2023, 1.9.2023) kunnaneläinlääkärin määräämisestä suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella. Päätös on voimassa 31.12.2023 saakka. Työskentelyn kestosta sovitaan erikseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Päätöksen perustelut

Eläintautilain (76/2021) 69 §:n 4 momentin nojalla aluehallintovirasto voi tarvittaessa määrätä kunnaneläinlääkärin suorittamaan erikseen määriteltyjä, tässä laissa kunnaneläinlääkärille säädettyjä tehtäviä tämän toimialueen ulkopuolella, jos kyseessä on a–c-luokan tauti, uusi tauti tai muu torjuttava eläintauti taikka jos valvottavaa eläintautia esiintyy poikkeuksellisen laajasti. Aluehallintoviraston tulee ensisijaisesti määrätä tehtävään valmiuskoulutusta saanut kunnaneläinlääkäri. Määräystä annettaessa on otettava huomioon kunnan mahdollisuudet suorittaa lakisääteiset ja muut tehtävänsä.

Johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti on valmiuseläinlääkäri ja häntä on pyydetty osallistumaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustustoimiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Työskentely on mahdollista toteuttaa siten, että se ei vaaranna Helsingin eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan toteutumista.

Detta beslut publicerades 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Päätös 1.9.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.