Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Protokoll Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden 19/2023 07.11.2023

Mötestid: 07.11.2023 - 16:15
Mötesplats: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh.1

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet.

Nämndens sekreterare
Förvaltningsexpert Veera Komulainen p. 09 310 36594, veera.komulainen@hel.fi

14.11.2023