Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 8. / 229 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja 31.10.2023

Toimialajohtaja 1.11.2023

Toimialajohtaja 2.11.2023

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 24.10.2023

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 27.10.2023

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 30.10.2023

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 30.10.2023

Pelastuskomentaja 30.10.2023

Hallintojohtaja 26.10.2023

Hallintojohtaja 3.11.2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Mer information fås av

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36594

veera.komulainen@hel.fi