Fordon tagna i förvar 19/2 2024

Denna publikation är offentlig till 26.6.2024 0:00

Helsingfors Stad flyttar felparkerade fordon och fordon som parkerats så att de försvårar underhålls- och rengöringsarbeten till stadens flyttcentrum i Tattarmossen. Ägarna uppmanas att avhämta fordon som tagits i förvar från upplaget på Garagevägen 22, 00770 Helsingfors. Fordonet överlåts då flyttnings-, förvarings- och andra kostnaderna är betalda.

Flyttningskostnaderna för de flyttade fordonen kan betalas till flyttcentrumet. I samband med inlösningen av fordonet måste kunden uppvisa id-kort och registerutdrag eller förklara rättigheten till fordonet på annat sätt.

Flyttcentrumet betjänar må–fr klockan 8–18. En förteckning över flyttade fordon finns till påsaande på denna webbsida, vid flyttcentrum på Garagevägen samt vid stadsmiljösektorns servicepunkt (Verkstadsgatan 8) under 60 dagars tid, var efter de cyklar som inte blivit inlösta övergår i stadens ägo.

Förteckning för fordon (pdf)

Mera uppgifter från stadsmiljösektorns kundtjänst, tel. 09 310 22111.