Beslut: Idrottsanläggningsschefen

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Idrottsservicehelheten Motionsställen Idrottsanläggningsschefen

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more