Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Beslut: Chef för trafik- och gatuplaneringen

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Markanvändning och stadsstruktur Trafik- och gatuplanering Chef för trafik- och gatuplaneringen

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more