Kungörelser och annonser

Välj år
Show more
29.2.2024 8:11
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Brunnsparken
29.2.2024 7:43
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Kronohagen
27.2.2024 14:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kirkkoherrantie 5
27.2.2024 9:59
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Näshöjdens västra del
27.2.2024 9:51
Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Sörnässtranden
26.2.2024 13:28
Detaljplan framlagd: Kronohagen, Norra kajen 12
26.2.2024 12:31
Hermanstad, Hermanstadsstranden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 28.2–12.3.2024
26.2.2024 12:16
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/322/2022
26.2.2024 12:09
Grundläggande renovering av Övre Malms torg framlagt 27.2.–19.3.2024
26.2.2024 11:42
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ogelin Verso III, Helsinki
26.2.2024 11:02
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Hamnmästarkajen 1, Sumparn
23.2.2024 8:29
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Lövö
23.2.2024 8:26
Offentlig delgivning om godkännande av Utmärkning av CD-platser framför Lilla Robertsgatan 3-5
23.2.2024 8:14
Offentlig delgivning om godkännande av Parkeringsarrangemang i östra Tjärholmsnäset
22.2.2024 13:32
Detaljplan framlagd: Domarby, Utvidgning av Svedängens allemans golfbana
22.2.2024 13:26
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/5114/2024
22.2.2024 9:47
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag Hertonäs, Västra hamnen, Gloet
21.2.2024 14:32
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Ula
21.2.2024 13:55
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Palovartijantie 1–7
21.2.2024 13:02
Detaljplan framlagd: Bortre Tölö, Barnets borg
21.2.2024 11:48
Detaljplan framlagd: Böle, Magistratsporten 2
21.2.2024 9:18
Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 28.2.2024
20.2.2024 16:31
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/12845/2023
20.2.2024 15:00
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 13.12.2023 nro 320/2023, RFV i Södra Finland
19.2.2024 13:07
Detaljplan framlagd: Västra hamnen, Östersjögatans och Lepakkoplatsens verksamhetslokaler
19.2.2024 9:50
Beslut om godkännande av tomtindelningar 19.2.2024
19.2.2024 9:16
Utkast till gatuplanen för Riddaregatan mellan Kyrko- och redsgatan tillgängligt 28.2–12.3.2024
16.2.2024 14:44
Fortsättning av områdesvist undantag gällande vindsbyggande i bostadshöghus
16.2.2024 12:40
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Markkinatie 7
16.2.2024 12:28
Offentlig delgivning om godkännande av markering av CD-platser mittemot Ilmarigatan 4b
16.2.2024 11:59
Offentlig delgivning om godkännande av trafikstyrningsplan för Ludvigsgatan
16.2.2024 11:09
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Kampen och Hertönäs
15.2.2024 14:52
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Kronbergsstranden och Tölö
15.2.2024 13:42
Offentlig delgivning av grönkoefficientens (grönytefaktorns) målnivå för nya byggnader och tillbyggnader
15.2.2024 13:15
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 13.12.2023 nro 3202023, ESAVI
15.2.2024 13:06
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Kiskontie 17 ja 19
15.2.2024 10:22
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/3151/2024
14.2.2024 12:43
Förslag till tomtindelningar framlagda 16.2.-1.3.2024
14.2.2024 11:55
Vägplan om anslutning av Västerleden (stamväg 51) till Hamntunneln mellan Lemisholmsvägen–Porkkalagatan
13.2.2024 17:12
Offentlig delgivning om godkännande av ändringar i vinterunderhåll och parkering i stadsdelen Degerö
13.2.2024 16:39
Offentlig delgivning om godkännande markering av invånarparkeringsplatser framför Högbergsgatan 6
13.2.2024 16:28
Offentlig delgivning om godkännande av förbud att svänga vänster från Sjötullstorget till Alexandersgatan
13.2.2024 16:16
Offentlig delgivning om godkännande av granskning av parkeringsarrangemang framför Fiskartorpsvägen 1–3
13.2.2024 16:00
Offentlig delgivning om godkännande av förhöjt övergångsställe vid Degerövägen 49
13.2.2024 15:39
Offentlig delgivning om godkännande av trafikstyrningsplan för norra delen av Stensbölekanten
13.2.2024 14:52
Offentlig delgivning om godkännande markering av invånarparkeringsplatser framför Bangatan 12
13.2.2024 14:30
Offentlig delgivning om godkännande av ändringar i vinterunderhåll och parkering i Västra Hertonäs
13.2.2024 14:01
Offentlig delgivning om godkännande av ändringar i vinterunderhåll och parkering i stadsdelen Degerö
13.2.2024 13:32
Offentlig delgivning om godkännande av trafikstyrningsplan för Trafikstyrningsplan för Södra Hermanstad
13.2.2024 13:11
Offentlig delgivning om godkännande av trafikstyrningsplan för Tavastvägen mellan Gustav Vasas väg – Forsbyvägen
13.2.2024 12:47
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/26128/2023
13.2.2024 10:24
Informationsmöte för allmänheten om anslutning av Hamntunneln till Västerleden 29.2. och planutkasten framlagt för påseende
13.2.2024 8:29
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Åggelby
12.2.2024 9:09
Offentlig delgivning om godkännande av parkeringsarrangemang på Hejnåkersvägen, Fallåkersvägen, Hemmalmsvägen, Gräsvägen och Åkervägen
12.2.2024 8:42
Offentlig delgivning om godkännande av trafikarrangemang på Vandrargatan mellan Karavangatan och Torgbron
12.2.2024 8:19
Offentlig delgivning om godkännande kontrollering av laddningsstationer för elbilar framför Messeniusgatan 3 a
12.2.2024 7:47
Offentlig delgivning om godkännande markering av invånarparkeringsplatser framför Jungfrustigen 1
8.2.2024 13:27
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Drumsö och Västrä hamnen
8.2.2024 11:42
Offentlig delgivning av godkännande av byggförbud, Västra Hertonäs
8.2.2024 11:34
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Västra Hertonäs
8.2.2024 10:36
Detaljplan framlagd: Kårböle, Arrendevägen 2, 4 och 6
7.2.2024 15:13
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Granöstigen 4a
7.2.2024 14:50
Godkännande av detaljplan: Arielgatans verksamhetskvarter
7.2.2024 14:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Paciuksenkaari 19
7.2.2024 11:56
Godkännande av detaljplan: Sockenbacka, Ärilsvägen 7, 9, 11, 13 och 15
7.2.2024 8:27
Stadsmiljönämndens beslut om undantag, Haga, Stormyrvägen 28 och Eliel Saarinens väg 45
6.2.2024 10:19
Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Borgbyggarvägen 6
6.2.2024 10:14
Godkännande av detaljplan: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3
6.2.2024 9:42
Godkännande av detaljplan: Forsby, Forsby skola och daghem
6.2.2024 9:00
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Kårböle
5.2.2024 17:47
Meddelande om beslut, Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 627/2024
5.2.2024 15:42
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Högholmen
5.2.2024 13:40
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord, Degerö Guvernörsstigen
5.2.2024 11:16
Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, Kasbergsvägen
5.2.2024 9:56
Utkastet till parkplan för Hjulstensparken framlagt för påseende 7–20.2.2024
5.2.2024 9:21
Beslut om godkännande av tomtindelningar 5.2.2024
5.2.2024 9:07
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Kasåkern, Flänsvägen 4
2.2.2024 16:35
Mejlans: namngivning av körförbindelse
2.2.2024 15:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ahjokuja 2
2.2.2024 13:30
Skatudden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 7–20.2.2024
2.2.2024 12:35
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/2119/2019
2.2.2024 9:56
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vanha Viertotie 12
1.2.2024 14:08
Kungörelse om Stiftelsen Barnens Dag sr:s anmälan enligt miljöskyddslagen 115a §:n
1.2.2024 13:36
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Pukinpiennar
1.2.2024 13:12
Vik, Viksstranden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 7–20.2.2024
1.2.2024 12:47
Utkastet till gatuplan för norra delen av Paciussvängen framlagt för påseende 7.–20.2.2024
1.2.2024 10:51
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord Mechelin-gatan 1, Lappviksgatan 16 och Byholmsgatan 15
31.1.2024 15:12
Detaljplan som trätt i kraft: Vik, Landbågegränden 2
31.1.2024 12:46
Detaljplan framlagd: Mellungsby, Västerkullavägens norra del och Bredbergets kvartershus med omnejd
31.1.2024 9:31
Offentlig delgivning om godkännande av gatuplan, Hermanstad
31.1.2024 8:16
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Huvudvägen 1, Degerö
30.1.2024 15:19
Meddelande om beslut, Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 513/2024
30.1.2024 14:54
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/44669/2023
30.1.2024 9:15
– Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Västra hamnen
29.1.2024 12:20
Meddelande om kungörelse, 29.1.2024-6.3.2024, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/18196/2023
29.1.2024 8:50
Bocksbacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 31.1–13.2.2023
24.1.2024 15:48
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/5449/2021
24.1.2024 13:15
Utkast till parkplaner för Hongasmossparken och Gräsfjärilsparken framlagda för påseende 24.1–6.2.2024
24.1.2024 11:33
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/26771/2023
23.1.2024 16:27
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kirkkoherrantie 5
23.1.2024 10:59
Detaljplan som trätt i kraft: Bocksbacka, Malm, Marknadsvägen 25 och 27
23.1.2024 9:38
Utkast till parkplan för Hesperiaparken och Hagasundsparken framlagt för påseende 24.1–13.2.2024
19.1.2024 13:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Helsingin Ula
19.1.2024 10:47
Utkastet till planen för upprustningen av hundparken i Botby är framlagt 24.1.–6.2.2024
19.1.2024 10:02
Utkast till gatuplan för Suezgatan mellan Stillahavsgatan och Busholmskajen framlagt 24.1–6.2.2024
18.1.2024 12:00
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Palovartijantie 1–7
17.1.2024 14:40
Detaljplan framlagd: Haga, Västra Haga
17.1.2024 14:20
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As Oy Kuusistonlinnantie 1, Helsinki
17.1.2024 9:16
Detaljplan framlagd: Gardesstaden, Kaserntorgets affärsbyggnad, Kaserngatan 19a
16.1.2024 9:58
Parkplan för Lekparken Viiri och Tilkängen finns för påseende 17–30.1.2024
15.1.2024 13:36
Detaljplan framlagd: Skomakarböle, Storskog, Allaktivitetshusen vid Parkstads stationsområde
15.1.2024 9:47
Skatudden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 17.−30.1.2024
12.1.2024 13:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Markkinatie 7
12.1.2024 8:46
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Iiluodonkulma
10.1.2024 9:00
Detaljplan framlagd: Malm, Malmbågen 23
9.1.2024 14:47
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Villeberget
9.1.2024 10:50
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Hallkullaudden och Notholmen
9.1.2024 10:18
Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Stickelvägen 12
9.1.2024 10:10
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kiilletie 5
9.1.2024 10:05
Allmän delgivning : Meddelande om beslut i ärende angående avloppsnätområde för dagvatten
8.1.2024 16:00
Detaljplan framlagd på nytt: Storskog, Soppen 13 och 15
8.1.2024 15:12
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Majavatie 7
8.1.2024 15:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Huovitie 10
8.1.2024 8:20
Detaljplan framlagd: Botby, Nåldammsvägen 7
4.1.2024 12:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Talvitammi
29.12.2023 13:31
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ahjokuja 2
22.12.2023 13:59
Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Runebergsgatan 2
21.12.2023 14:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ogelin Verso III, Helsinki
21.12.2023 8:57
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vanha Viertotie 12
20.12.2023 14:52
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Isonnevantie 10-12-14
20.12.2023 14:46
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4
20.12.2023 14:39
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tubize
20.12.2023 14:29
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Porttikuja 3 ja 5
20.12.2023 14:19
Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Kasbergsvägen
20.12.2023 13:31
Godkännande av detaljplan: Botby, Flänsvägen 4
20.12.2023 13:25
Godkännande av detaljplan: Vik, Landbågegränden 2
20.12.2023 10:39
Delgeneralplan framlagd: Vårdö
20.12.2023 10:04
Godkännande av detaljplan: Bortre Tölö, Tölö torg
19.12.2023 13:47
Offentlig delgivning om godkännande av parkplan
18.12.2023 13:18
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Mellunpeura
18.12.2023 9:44
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Koroistentie 5
15.12.2023 12:00
Presidentvalet förrättas söndag 28.1.2024
15.12.2023 11:38
Detaljplan som trätt i kraft: Kottby, Lyckovägen 18
15.12.2023 11:09
Förhandsröstning vid presidentvalet
15.12.2023 9:13
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Kiskontie 17 ja 19
14.12.2023 15:22
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab VMY 1801
14.12.2023 15:11
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab på Gevaldigervägen 16a
14.12.2023 14:56
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40
14.12.2023 11:15
Byggnadstillsynstaxa
14.12.2023 8:03
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/16986/2023
14.12.2023 6:52
Helsingfors stad beviljar understöd
13.12.2023 15:35
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen VARELY/6144/2023
12.12.2023 14:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9
11.12.2023 13:23
Asemakaavan hyväksyminen: Pukinmäki, Malmi, Markkinatie 25 ja 27
8.12.2023 10:13
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vaakatie 3
7.12.2023 21:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Huovitie 10
7.12.2023 17:50
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Majavatie 7
5.12.2023 14:36
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Timmerdammsvägen 2, 4, 6, 8 och Gesällgränden 1
4.12.2023 10:00
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As Oy Helsingin Varjakka
1.12.2023 12:22
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Norra Böle, Mellersta Böle, Södra Postparken
1.12.2023 11:30
Detaljplan framlagd: Gardestaden, Fabiansgatan 8
29.11.2023 11:00
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Mellersta tornområdet i Böle
28.11.2023 13:58
Detaljplan framlagd: Brunakärr, Pargasvägen 15 och 17
27.11.2023 13:37
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Jollasvägen 64
27.11.2023 12:51
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Iiluodonkulma
27.11.2023 10:09
Utkast till parkplan för Skaldeparken framlagt för påseende 29.11–12.12.2023
24.11.2023 13:13
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria
24.11.2023 12:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As Oy Kuusistonlinnantie 1, Helsinki
22.11.2023 14:02
Malm: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 29.11–12.12.2023
22.11.2023 12:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Luoteisväylä 32
21.11.2023 13:46
Parker i stadsdelen Mellungsbacka: utkast till parkplan för Dikesparken och Spikbergsparken finns framlagda 22.11–7.12.2023
21.11.2023 12:32
Parkplaneringen av området kring dammarna i Jakobacka och Fagersta har inletts, utkastet är framlagt för påseende 22.11.−5.12.2023
20.11.2023 18:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Isonnevantie 10-12-14
20.11.2023 17:55
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4
20.11.2023 15:49
Godkännande av detaljplan: Malm, Stickelvägen 12
20.11.2023 14:59
Detaljplan framlagd: Gardesstaden, Högbergsgatan 45
20.11.2023 11:06
Detaljplan framlagd: Botby, Område för Östra centrums grundskola och gymnasium
17.11.2023 13:23
Utkast till planer för gator på Skatudden framlagda 22.11–5.12.2023
17.11.2023 10:54
Detaljplan framlagd: Kampen, Främre Tölö, Områden i Kampen och kvarteret 411 i Alkärr
16.11.2023 13:57
Dal: Utkast till gatuplaner framlagda för påseende 22.11.–5.12.2023
16.11.2023 13:44
Gatuplan för Larsbackagränd för påseende 22.11.–5.12.2023
15.11.2023 11:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Mellunpeura
15.11.2023 10:05
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Sockenbacka, Väverivägen 4 och 6 med närområden
15.11.2023 9:55
Detaljplan framlagd: Haga, Stenhagenvägen 5
14.11.2023 17:10
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Porttikuja 3 ja 5
14.11.2023 15:51
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tubize
14.11.2023 10:16
Leikkipuisto Kimmon puistosuunnitelmaluonnos esillä 15.11.–3.12.
13.11.2023 11:51
Parkplanen för totalrenovering av Linnankoskiparken presenteras 15–28.11.2023
13.11.2023 11:35
Plantukast för parkplan för Museiparkens lekplats framlagt för påseende
13.11.2023 10:59
Utkast till gatu- och parkplaner för Hermanstadsstranden framlagt för påseende 15–28.11.2023
13.11.2023 9:37
Utkastet till gatuplan för Madetojagränden framlagt för påseende 15.–28.11.2023
10.11.2023 11:50
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 7
9.11.2023 12:20
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 2
8.11.2023 15:56
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kiilletie 5
8.11.2023 12:12
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab/VMY 1801
8.11.2023 11:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gevaldigervägen 16a
6.11.2023 17:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Koroistentie 5
6.11.2023 16:32
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rummunlyöjä
6.11.2023 16:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Maiju Lassilantie 2
6.11.2023 10:02
Detaljplan framlagd: Degerö, Skyddsplan för småhus i Jollas och Hästnäs
3.11.2023 11:45
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2
3.11.2023 10:58
Detaljplan som trätt i kraft: Vik, Viksstrandens energikvarter
1.11.2023 14:20
Malm, Rönnbacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 8–21.11.2023
1.11.2023 9:35
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista
1.11.2023 9:20
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As Oy Helsingin Varjakka
31.10.2023 14:27
Utkast till gatuplan för gatukvarteren vid Botby gårds köpcentrum framlagt till påseende 1.-14.11.2023
31.10.2023 9:48
Utkastet till parkplan för Gjutängsplanen framlagt för påseende 1.11–14.11.2023
31.10.2023 8:27
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Emil
30.10.2023 12:49
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 59 Soittajantie 3
30.10.2023 12:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen
30.10.2023 10:43
Gatuplan för Sörnäsgatan torg för påseende 8.–21.11.2023
29.10.2023 16:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vaakatie 3
26.10.2023 10:22
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Malmin kauppatie 4a
26.10.2023 9:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 5
25.10.2023 14:21
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9
24.10.2023 13:33
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Granöstigen 4a
24.10.2023 10:17
Meddelande om hörande i ärende gällande avloppsnätområde för dagvatten
23.10.2023 15:26
Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Andra linjen 10
23.10.2023 14:27
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Timmerdammsvägen 2, 4, 6, 8 och Gesällgränden 1
20.10.2023 14:39
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40)
20.10.2023 11:50
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria
19.10.2023 15:48
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Alppihovi
19.10.2023 8:58
Utkasten till gatuplan för Gamla Borgåvägen framlagda för påseende 25.10–7.11.2023
18.10.2023 12:33
Detaljplan som trätt i kraft: Sörnäs, Hanaholmen, Energikvarter
17.10.2023 11:21
Porkalagatans förslag till gatuplan framlagt på nytt för påseende 25.10–14.11.2023
17.10.2023 11:05
Godkännande av detaljplan: Böle, Mellersta tornområdet i Böle
17.10.2023 10:55
Godkännande av detaljplan: Böle, Norra Böle, Mellersta Böle, Södra Postparken
13.10.2023 9:03
Planutkast för Svartbäcksparken framlagt för påseende 17.10.−10.11.2023
11.10.2023 14:55
Staffansby, Mosabacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 18.–31.10.2023
11.10.2023 14:48
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Luoteisväylä 32
9.10.2023 11:37
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Steniusplanens område
6.10.2023 10:06
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Puustellinaukio
5.10.2023 11:49
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Topelius
5.10.2023 11:34
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ryytikuja 5
4.10.2023 15:13
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Larsbackagränd 3 samt Centnergränden 2 och 4
4.10.2023 10:55
Detaljplan framlagd: Åshöjden, Böle, Vallgård, Norra delen av Alphyddan kring Savolaxgatan
3.10.2023 16:43
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 7
3.10.2023 15:58
Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Rönnbacka köpcentrumområde
3.10.2023 10:17
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Radiogatan 15 och 20
2.10.2023 15:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Maiju Lassilantie 2
2.10.2023 12:58
Godkännande av detaljplan: Degerö, Guldkronbåget
2.10.2023 12:01
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rummunlyöjä
2.10.2023 11:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Emil
2.10.2023 11:08
Detaljplan framlagd: Sockenbacka, Ärilsvägen 7, 9, 11, 13 och 15
2.10.2023 10:32
Utkastet till plan för Viksplanen framlagt för påseende 4–17.10.2023
29.9.2023 14:49
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Vallgård
29.9.2023 9:07
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 2
27.9.2023 10:55
Degerö: Parken Wiiriberget framlagt för påseende 29.9.–13.10.2023
26.9.2023 15:13
Detaljplan som trätt i kraft: Bocksbacka, Säteriporten 3, Säterivägen 7-9, Madetojagränden 1 och Björnkärrsvägen 12
26.9.2023 14:12
Detaljplan framlagd på nytt: Degerö, Notuddens villor
25.9.2023 14:24
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy Isonpellontie 4
25.9.2023 13:58
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin kaupungin asunnot Oy Lapinlahdenkatu 27
25.9.2023 9:44
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Hiittistenkulma
21.9.2023 15:15
Detaljplan framlagd: Åggelby, Åggelby centrumkvarteren
20.9.2023 14:28
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista
20.9.2023 13:24
Offentlig delgivning om godkännande av parkplan
20.9.2023 12:31
Stadsmiljönämndens beslut om undantags, Gloet
20.9.2023 10:11
Utkastet till gatuplan för Telegrafistbron framlagt för påseende 27.9–10.10.2023
19.9.2023 13:08
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Näshöjdens västra del
19.9.2023 9:03
Utkastet till parkplan för Marinkasernsparken framlagt för påseende 20.9–3.10.2023
18.9.2023 11:37
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Alppihovi
18.9.2023 10:47
Detaljplan framlagd: Domarby, Sexmansvägens och Blossgrändens omgivning
17.9.2023 19:20
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen
17.9.2023 16:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 59 Soittajantie 3
17.9.2023 13:25
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Malmin kauppatie 4a
15.9.2023 10:15
Munksnäs, Gamla Munksnäs:Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 20.9–3.10.2023
14.9.2023 13:15
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2
13.9.2023 14:30
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Tollinpolku
12.9.2023 14:47
Planutkastet för ombyggnaden av hundinhägnaden på Kvarnfärdsvägen och för den nya friluftsleden som byggs i området är framlagt för påseende 13–26.9.2023
11.9.2023 14:31
Utkast till gatuplan framlagt för påseende för Mosstigen mellan Lavvägen och Pingststårket 13.–26.9.2023
11.9.2023 10:09
Utkast till gatuplan för Sörnäsgatan torg 13.–26.9.2023
11.9.2023 9:59
Böle, Västra Böle: Hallåmansgatans förslag till gatuplan framlagt för påseende 13.–26.9.2023
11.9.2023 9:51
Utkast till gatuplan för Larsbackagränd 13.–26.9.2023
8.9.2023 14:56
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Kasbergsvägen
7.9.2023 14:13
Detaljplan framlagd: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3
7.9.2023 9:29
Detaljplan framlagd: Botby, Utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande
6.9.2023 15:07
Godkännande av detaljplan: Drumsö, tomterna norr om Enåsvägen och Nordvästpassagen
6.9.2023 15:04
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Haga, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning
6.9.2023 15:00
Godkännande av detaljplan: Haga, Sockenbacka, Haga rondell och Vichtisvägen
6.9.2023 14:56
Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Hanaholmen, Energikvarter
6.9.2023 14:10
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Pajamäentie 1, 3 ja 5
6.9.2023 13:52
Detaljplan framlagd: Gumtäkt, Gumtäktsspetsen
5.9.2023 18:15
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
5.9.2023 10:57
Utkast till parkplan för utegymmet på Fågelsångsvägen framlagt för påseende 13.–26.9.2023
4.9.2023 14:58
Detaljplan framlagd: Majstad, Jan-Magnus Janssons plats 5 och 6
4.9.2023 11:09
Utkast till gatuplan för gatukvarteren vid Malms flygplats finns för påseende 6–19.9.2023
31.8.2023 9:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Keinutie 11
30.8.2023 15:03
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 5
29.8.2023 13:47
Detaljplan framlagd: Bocksbacka, Malm, Marknadsvägen 25 och 27
29.8.2023 8:35
Detaljplan framlagd: Malm, Stickelvägen 12
28.8.2023 13:38
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Puustellinaukio
24.8.2023 15:39
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ryytikuja 5
24.8.2023 15:15
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Topelius
24.8.2023 11:51
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Kantelevägen 8
23.8.2023 10:25
Detaljplan som trätt i kraft: Brunakärr, Haga, Hoplaxporten
23.8.2023 10:20
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Havsrastböle, östra delen
23.8.2023 9:04
Meddelande om ansökan om inlösningstillstånd, Fingrid Abp
22.8.2023 15:25
Detaljplan framlagd: Berghäll, Hagnäskajen 6
22.8.2023 11:21
Godkännande av detaljplan: Drumsö, Bruksviksparkens västra del
22.8.2023 7:51
Godkännande av detaljplan: Malm, Rönnbacka köpcentrumområde
21.8.2023 14:26
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Hiittistenkulma
21.8.2023 11:29
Detaljplan framlagd: Mejlans, Tallvägen 14
21.8.2023 9:49
Detaljplan framlagd: Storskog, Området vid Spårstigen och Mjödgranden
17.8.2023 10:14
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gunnel Nymans gata 5
16.8.2023 10:41
Ständerhusparken och lekplatsen renoveras sommaren 2025
15.8.2023 14:47
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Lappviksgatan 27
15.8.2023 9:32
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Daghemmet Tuulis omgivning
15.8.2023 7:13
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy/Isonpellontie 4
14.8.2023 15:35
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy/Isonpellontie 4
11.8.2023 11:45
Detaljplan framlagd: Kårböle, Vällingklocksvägen 4
10.8.2023 12:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Steniuksentie 23
10.8.2023 9:07
Munksnäs: Utkastet till en gatuplan för riestigen framlagd för påseende 16.–29.8.2023
7.8.2023 10:47
Detaljplan framlagd: Sörnäs, Arielgatans verksamhetskvarter
7.8.2023 8:46
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken
7.8.2023 8:41
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Malmgård, Hongasmossa, Malmgårdstoppen
2.8.2023 14:08
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Ultramaringränden 2 och 4
1.8.2023 13:19
Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Gräsvikens internationella skola
1.8.2023 12:00
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Nordsjö gård
1.8.2023 9:56
Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Unionsgatan 28
31.7.2023 15:25
Detaljplan som trätt i kraft: Mejlans, Talluddsvägen 2 och 4
31.7.2023 11:16
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Tavastvarpsvägens, Ilvägens och Knysgrändens område
26.7.2023 16:21
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
25.7.2023 14:08
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6
11.7.2023 12:13
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Tollinpolku
10.7.2023 13:19
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Helsingin Merenpeili
29.6.2023 13:30
Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Mannerheimvägen 3 och 5
29.6.2023 13:25
Detaljplan som trätt i kraft: Ulrikasborg, Villagatan 3
28.6.2023 14:12
Detaljplan som trätt i kraft: Sockenbacka, Sockenbacka elstation
28.6.2023 13:15
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/42040/2021
28.6.2023 12:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Konalanrinne 3
28.6.2023 10:58
Godkännande av detaljplan: Haga, Daghemmet Tuulis omgivning
27.6.2023 15:37
Detaljplan framlagd: Malm, Beckfabrikskvarteren 2
27.6.2023 14:57
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Pumpputehdas
26.6.2023 9:16
Detaljplan framlagd: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40)
22.6.2023 14:49
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/8838/2023
22.6.2023 13:43
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/48808/2022
22.6.2023 13:35
Meddelande om kungörelse om inledande av planering
22.6.2023 9:19
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Pajamäentie 1, 3 ja 5
21.6.2023 15:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6
21.6.2023 10:14
Kånala: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 28.6–25.7.2023
21.6.2023 10:13
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Malmgård, Hongasmossa, Malmgårdstoppen
21.6.2023 10:03
Godkännande av detaljplan: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken
20.6.2023 18:05
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/23517/2022
19.6.2023 22:11
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gårdsbackagränden 2 och 5 (VMY2902)
19.6.2023 22:05
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kivihaantie 3
19.6.2023 21:58
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Trumpettitie 6
16.6.2023 14:47
Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Nordsjön kartano
16.6.2023 14:20
Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Veijarivuorenpuiston kahvila- ja saunarakennus
16.6.2023 13:11
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Keinutie 11
14.6.2023 14:39
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Kantelevägen 8
13.6.2023 8:23
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1
12.6.2023 8:33
Godkännande av detaljplan: Gloet, Unionsgatan 28
9.6.2023 15:57
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Hertonäs metrostations kvarter
9.6.2023 10:14
Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Centrums central för hälsa och välbefinnande
8.6.2023 15:20
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gunnel Nymans gata 5
8.6.2023 13:24
Detaljplan framlagd: Bortre Tölö, Tölö torg
8.6.2023 10:30
Botby, Östra centrum: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 14.6–4.7.2023
8.6.2023 5:44
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/16147/2023
7.6.2023 14:48
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kolsarintie 4-8
6.6.2023 13:35
Detaljplan framlagd: Sörnäs, Sörnässtranden
6.6.2023 13:06
Detaljplan framlagd: Drumsö, Skinnbyxvägen 6 och Melkögatan 4
6.6.2023 12:22
Godkännande och ikraftträdande av byggnadsordning
5.6.2023 13:54
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Steniuksentie 23
5.6.2023 11:26
Planutkast för lekparken i Håkansviksparkens södra del framlagt 6–30.6.2023
2.6.2023 16:49
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 02.06.2023 nr 733/2023
1.6.2023 12:48
Detaljplan framlagd: Drumsö, Storsvängen 24, 26 och 28
1.6.2023 10:37
Godkännande av detaljplan: Mejlans, Talluddsvägen 2 och 4
1.6.2023 9:41
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Degerö, Jollas och Hästnässund
31.5.2023 12:58
Utkast till gatuplan för Idrottsgatan mellan Läkaregatan och Grejusgatan 7–20.6.2023
30.5.2023 14:52
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsinginkatu 28
30.5.2023 8:44
Detaljplan framlagd: Malm, Söndagskvarteren
29.5.2023 15:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Portus Bellus, Helsinki
29.5.2023 12:06
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Konalanrinne 3
29.5.2023 11:32
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Ultramaringränden 2 och 4
29.5.2023 11:27
Godkännande av detaljplan: Västra hamnen, Gräsvikens internationella skola
29.5.2023 9:24
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Pumpputehdas
25.5.2023 15:32
Detaljplan framlagd: Vallgård, Kuortanegatan 4
25.5.2023 14:44
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Kasbergets kyrka med omnejd
24.5.2023 13:14
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Helsingin Merenpeili
23.5.2023 11:54
Offentlig delgivning om godkännande av byggförbud, Tusbyboulevardens område
23.5.2023 11:50
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Tusbyboulevardens område
23.5.2023 10:38
Detaljplan framlagd: Botby, Flänsvägen 4
23.5.2023 10:36
Offentlig delgivning om godkännande av byggförbud, Björnsö
23.5.2023 10:23
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Björnsö
23.5.2023 6:48
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/2808/2023
19.5.2023 9:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Reijolankallio
19.5.2023 8:24
Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Björkholmens detaljplan och detaljplaneändring
17.5.2023 16:14
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/16543/2023
17.5.2023 15:41
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/47574/2023
17.5.2023 13:23
Utkast till gatuplan för gator i energikvarteret i Viksstranden finns för påseende 24.5–6.6.2023
17.5.2023 7:25
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/37747/2022
16.5.2023 14:23
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Borgbyggarvägen 6
16.5.2023 14:19
Godkännande av detaljplan: Malm, Örstensgränden 2
16.5.2023 12:09
Godkännande av detaljplan: Sockenbacka, Sockenbacka elstation
16.5.2023 12:03
Godkännande av detaljplan: Vik, Viksstrandens energikvarteret
16.5.2023 11:54
Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Söderviks evenemangskvarter
16.5.2023 8:25
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Hästbergsvägen 28–32, Knysnäsvägen 44 och vattenområde
15.5.2023 15:17
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin kaupungin asunnot Oy Itämerenkatu 28
15.5.2023 14:53
Godkännande av detaljplan: Gloet, Mannerheimvägen 3 och 5
15.5.2023 13:41
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Hirsipadontie 5
15.5.2023 12:25
Godkännande av detaljplan: Ulrikasborg, Villagatan 3
15.5.2023 11:33
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Kvarnögsgränden 2
15.5.2023 11:26
Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Västra delen av köpcentrumet Ristikkos kvarter
15.5.2023 11:14
Detaljplan som trätt i kraft: Hermanstad, Sörnäs, Hermanstadsstrand
15.5.2023 10:10
Västra hamnen: Porkalagatas förslag till gatuplaner framlagda för påseende 17–30.5.2023
15.5.2023 10:02
Västra hamnen: Melkökajes förslag till gatuplaner framlagda för påseende 17–30.5.2023
13.5.2023 8:18
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/34269/2022
12.5.2023 11:59
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Hehku
11.5.2023 15:57
Detaljplan framlagd: Forsby, Forsby skola och daghem
11.5.2023 15:33
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kivihaantie 3
11.5.2023 14:12
Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Munksnäs församlingshem
9.5.2023 6:27
Helsingfors inleder en gemensam beredning av ansökan om statsunderstöd för ordnande av mathjälpsverksamhet
8.5.2023 17:29
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gårdsbackagränden 2 och 5 (VMY2902)
8.5.2023 15:56
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Trumpettitie 6
2.5.2023 14:03
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kolsarintie 4-8
2.5.2023 13:38
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 14.2.2023 nr 29/2023, RFV i Södra Finland
2.5.2023 13:11
Böle: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 10.–23.5.2023
2.5.2023 11:13
Utkastet till gatuplan för Maringången finns för påseende 3.–16.5.2023
2.5.2023 10:33
Gloet: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 3.-16.5.2023
2.5.2023 10:07
Ett utkast till parkplan för en del av Björnstrandsskogen är framlagt för påseende 3–16.5.2023
2.5.2023 9:11
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Nahkahousuntie 6
27.4.2023 14:40
Detaljplan framlagd: Kronohagen, Statsrådsborgen
27.4.2023 12:22
Fordon tagna i förvar 14/2 2024
27.4.2023 7:03
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Pursimiehenkatu 22
27.4.2023 6:56
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Varhelanhaka
27.4.2023 6:48
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kauppalantie 13
26.4.2023 17:16
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Botby, Östra Centrum
26.4.2023 16:42
Godkännande av detaljplan: Drumsö, Skojarbergsparkens café- och bastubyggnad
26.4.2023 14:00
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1
24.4.2023 13:56
Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Korsåkersvägen 1
24.4.2023 10:33
Detaljplan som trätt i kraft: Sockenbacka, Smedjebackavägen 10 och 12 med närområden
21.4.2023 10:51
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Mannerheimintie 93
19.4.2023 14:49
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Portus Bellus, Helsinki
18.4.2023 13:40
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Poiju
18.4.2023 12:51
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Helmer
18.4.2023 10:12
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsinginkatu 28
18.4.2023 9:37
Godkännande av detaljplan: Böle, Norra Böle, Mellersta Böle, Södra Postparken
13.4.2023 16:48
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Reijolankallio
11.4.2023 15:46
Detaljplan som trätt i kraft: Område för Hamnbågens tekniska underhåll
6.4.2023 13:59
Degerö: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 12-25.4.2023
6.4.2023 13:44
Brändö, Hertonäs: Förslag till gatu- och parkplaner framlagda för påseende 12.–25.4.2023
6.4.2023 12:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Helsingin Fallpakka
6.4.2023 10:49
Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Beckfabrikskvarteren
5.4.2023 20:24
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Östersjögatan 28
5.4.2023 13:48
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tankovainio
5.4.2023 12:21
Offentlig delgivning om godkännande av gatuplaner
5.4.2023 11:50
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Angervotie 8
4.4.2023 12:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Hirsipadontie 5
3.4.2023 16:47
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Hehku
30.3.2023 12:02
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vuosaaren Meripihka, Helsinki
30.3.2023 11:51
Kampen: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 12.–25.4.2023
30.3.2023 11:40
Utkast till gatuplan för Melkökajen mellan Godahoppsparken och Västrahamnsgatan framlagt 5.–18.4.2023
30.3.2023 11:25
Böle: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 5.–25.4.2023
28.3.2023 11:24
Godkännande av detaljplan: Botby, Kvarnögsgränden 2
28.3.2023 11:19
Godkännande av detaljplan: Kånala, Västra delen av köpcentrumet Ristikkos kvarter
28.3.2023 11:14
Godkännande av detaljplan: Hermanstad, Sörnäs, Hermanstadsstrand
28.3.2023 11:07
Malm: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 5–18.4.2023
28.3.2023 10:40
Malm: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 5–18.4.2023
28.3.2023 10:01
Sörnäs, Fiskehamnen: Förslag till gatu- och parkplaner framlagda för påseende 29.3–11.4.2023
27.3.2023 13:23
Detaljplan framlagd: Kårböle, Gamlas, Orgelpipsvägen 7
27.3.2023 11:22
Kampen: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 29.3–11.4.2023
24.3.2023 16:43
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Nahkahousuntie 6
24.3.2023 9:34
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Haarniskanrinne
23.3.2023 14:49
Detaljplan framlagd: Nordsjö, Nordsjö gårds omgivning
23.3.2023 10:04
Böle: Utkastet till en gatuplan för Hallåmansgatan finns för påseende 29.3.–18.4.2023
22.3.2023 13:59
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Munksnäs församlingshem
21.3.2023 16:03
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Broända
21.3.2023 15:58
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Silvervägens omgivning
21.3.2023 9:13
Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Malms simhall
21.3.2023 8:57
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Sompasaaren Pelagia
16.3.2023 16:55
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kanneltie 4
16.3.2023 14:05
Detaljplan framlagd: Kampen, Gardes lasarettets kvarter
16.3.2023 13:32
Detaljplan framlagd: Vik, Landbågegränden 2
16.3.2023 13:06
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vuosaaren Simpukka Helsinki
16.3.2023 11:23
Botby: Utkast till gatu- och parkplaner för området Österstigen för påseende 22.3–4.4.2023
15.3.2023 12:26
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Helmer
10.3.2023 15:10
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Luhtahuitti
10.3.2023 15:01
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Gneissi
10.3.2023 12:48
Utkast till gatuplan för Porkalagatan mellan Västrahamnsgatan och Västerleden för påseende 15–28.3.2023
9.3.2023 15:15
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kauppalantie 13
9.3.2023 15:10
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Adolf Lindforsin tie 3
9.3.2023 14:30
Godkännande av detaljplan: Sockenbacka, Smedjebackavägen 10 och 12 med närområden
9.3.2023 12:29
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Varhelanhaka
8.3.2023 12:35
Böle: Loktorgets förslag till gatuplan framlagt för påseende 15–28.3.2023
8.3.2023 11:46
Detaljplan som trätt i kraft: Bortre Tölö, Norra Hesperiagatan 15
8.3.2023 11:09
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Uppbyvägen 2
8.3.2023 10:21
Detaljplan som trätt i kraft: Brändö, Hertonäs, Stenudden
8.3.2023 10:14
Detaljplan som trätt i kraft: Majstad, Köpcentrum Arabia
8.3.2023 9:58
Detaljplan som trätt i kraft: Västrahamn, Busholmens Kirjo
7.3.2023 12:40
Detaljplan framlagd: Böle, Mellersta tornområdet i Böle
7.3.2023 10:19
Godkännande av detaljplan: Kånala, Korsåkersvägen 1
7.3.2023 8:56
Utkastet till parkplan för Svedängens kota framlagt till påseende 8–21.3.2023
6.3.2023 21:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ahjokuja 1
3.3.2023 11:45
Detaljplan framlagd: Mejlans, Talluddsvägen 2 och 4
3.3.2023 11:25
Detaljplan framlagd på nytt: Gamlas, Halsovägens och Vetilvägens område
2.3.2023 14:45
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Pursimiehenkatu 22
2.3.2023 12:21
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Mannerheimintie 93
1.3.2023 8:43
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Helsingin Fallpakka
28.2.2023 12:17
Gloet: utkastet till gatuplan för Trädgårdsgränden och Berggatan framlagt för påseende 1.–14.3.2023
28.2.2023 11:28
Cyklar tagna i förvar 14/2 2024
22.2.2023 10:12
Malm, Lerstrandsparken: Utkastet till parkplan för en ny grillplats framlagt till påseende 1.–14.3.2023
21.2.2023 13:01
Riksdagsvalet förrättas söndag 2.4.2023
21.2.2023 12:21
Förhandsröstning vid riksdagsvalet
10.2.2023 15:26
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/47228/2022
2.2.2023 16:04
Byggförbudsområde: Berghäll, Fågelsång område