Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kungörelser och annonser

Välj år
Show more
15.4.2024 13:49
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/48808/2022
15.4.2024 13:25
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Batteriåkersstråket
12.4.2024 14:24
Rättelse av kungörelse från 4.4.2024: Detaljplan som delvis trätt i kraft: Munksnäs, Haga, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning
12.4.2024 13:48
Offentlig delgivning om godkännande av Uppförande av automatiska kamerabevakningspunkter i Helsingfors 2024
12.4.2024 13:33
Offentlig delgivning om godkännande av Utmärkning av gångbana på Wavulinsvägen
12.4.2024 13:14
Offentlig delgivning om godkännande av Utmärkning av parkeringsplatser vid södra änden av Västerfjärdsstigen
12.4.2024 13:05
Offentlig delgivning om godkännande av Utmärkning av varning för barn på Korpasvägen
12.4.2024 12:55
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för korsningsområdet av Paciussvängen, Tilkkalänken, Tilkkagränden och Tilkgatan
12.4.2024 12:48
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Kungseksvägen
12.4.2024 12:15
Offentlig delgivning om godkännande av Parkeringsarrangemang på Norra Stadionvägen
12.4.2024 11:31
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Busholmskajen
12.4.2024 11:27
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Håkansviksgatan
12.4.2024 11:25
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Hundholmsvägen
12.4.2024 11:22
Offentlig delgivning om godkännande av Förflyttningar av parkeringsplatser för mikromobilitet i Helsingfors innerstad för säsong 2024
12.4.2024 11:19
Offentlig delgivning om godkännande av Borttagning av vägvisare till anslutningsparkeringen på Gamla Tusbyvägen och Domarbyvägen
12.4.2024 11:14
Offentlig delgivning om godkännande av Utmärkning av varning för barn på Svalustensvägen
12.4.2024 11:11
Offentlig delgivning om godkännande av Förbättring av trafiksäkerheten vid övergångsställena på Djurgårdsvägen
12.4.2024 11:09
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Vasaskvären
12.4.2024 9:24
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Mejlans
11.4.2024 14:07
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om rengöring av förorenad jord, Bottenhavsgatan 11
11.4.2024 8:22
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Sockenbacka
10.4.2024 8:49
Nedre Malms park – invånarmöte 24.4.2024 och planutkasten framlagda för påseende 18.4–5.5.2024
9.4.2024 14:33
Utkast till Principer för naturvård, del 1 Skogar framlagt och tillgänglig för kommentarer den 22.4. 2024 fram tills
9.4.2024 8:36
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Gustenstigen 9
8.4.2024 14:24
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 60 Klaavuntie 5 ja 7
8.4.2024 13:21
Beslut om godkännande av tomtindelningar 8.4.2024
8.4.2024 12:30
Utkast till gatuplan för gator som omger Kampens central för hälsa och välbefinnande framlagda 10.–23.4.2024
8.4.2024 12:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Koskelan Veljestupa
8.4.2024 10:17
Godkännande av detaljplan: Botby, Utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande
8.4.2024 10:13
Godkännande av detaljplan: Västrahamnen, Västrahamns terminal 1
8.4.2024 9:39
Kronohagen: Riddaregatans förslag till gatuplan framlagt 10–23.4.2024
8.4.2024 9:23
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om rengöring av förorenad jord, Ramsays strand 2
5.4.2024 10:59
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord, Lönnrotsga-tan 37
5.4.2024 10:41
Meddelande om NTM-centralen i Nylands kungörelse om inledande av planering: Förbättring av korsningen mellan Åboleden (Rv 1) och Hoplaksvägen, vägplan, Helsingfors
4.4.2024 10:53
Detaljplan framlagd på nytt: Bortre Tölö, Råholmsvägen 6
3.4.2024 13:07
Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 10.4.2024
3.4.2024 12:17
Botby, Botby gård: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 10–23.4.2024
3.4.2024 9:47
Detaljplan som delvis trätt i kraft: Munksnäs, Haga, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning
3.4.2024 8:28
Stadsmiljönämndens beslut om undantag, Storskog, Jakobackastigen 5
2.4.2024 13:32
Förslag till tomtindelningar framlagda 5.4.–19.4.2024
2.4.2024 13:25
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Hertonäs, Björnjägarområdet
2.4.2024 10:36
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Senatstorget
2.4.2024 8:26
Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Granöstigen 4a
28.3.2024 14:46
Detaljplan som trätt i kraft: Sockenbacka, Ärilsvägen 7, 9, 11, 13 och 15
28.3.2024 14:23
Detaljplan som trätt i kraft: Arielgatans verksamhetskvarter
28.3.2024 14:10
Meddelande om uppbådskungörelse 2024
28.3.2024 12:06
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Barnhemsgatan 11, Kampen
28.3.2024 11:23
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Savvägen 6, Kårböle
28.3.2024 10:57
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3
28.3.2024 10:50
Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, Borgbyggarvägen 6
28.3.2024 10:04
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Främre-Tölö
28.3.2024 9:43
Detaljplan som trätt i kraft: Forsby, Forsby skola och daghem
28.3.2024 9:07
Utkasten till gatuplaner för Svenvägen, Svärdstigen, Glavgränden och Befallningsmansgränden framlagda för påseende 3.–16.4.2024
27.3.2024 18:14
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/7819/2024
27.3.2024 14:53
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Mannerheimvägen 14, Kampen
27.3.2024 14:00
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Broholmsgatan 13, Berghäll
26.3.2024 14:09
Detaljplan framlagd: Sockenbacka, Mejerivägen 5
26.3.2024 14:00
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Smoltbågen 1, Mosabacka
26.3.2024 9:19
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag Baggböle
26.3.2024 9:17
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Egentliga Finland, VARELY/1023/2024, VARELY/1026/2024
25.3.2024 18:17
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för KOy Järvenpään Pajalan Mylly
25.3.2024 13:11
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Nätholmsstranden 4, Sörnäs
25.3.2024 10:42
Offentlig delgivning om godkännande av trafik organisering
25.3.2024 10:14
Offentlig delgivning om godkännande av trafik organisering
25.3.2024 8:38
Sörnäs, Fiskehamnen: namngivning av gata
22.3.2024 13:18
Offentlig delgivning om godkännande av Parkeringslösningar för mikromobilitetstjänster kring följande stationer: Böle, Hagnäs, Sörnäs, Fiskehamnen, Hertonäs och Drumsö
22.3.2024 10:42
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Hantverkarvägen 27, Skomakarböle
22.3.2024 9:58
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Stensbölekanten 18-20, Mellungsby
21.3.2024 21:32
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Rapakivenkuja 3-4-5
21.3.2024 14:33
Offentlig delgivning om godkännande av gatuplan
21.3.2024 9:16
Godkännande av detaljplan: Botby, Mjölnarvägen 10
21.3.2024 9:08
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Vällingklocksvägen 4
20.3.2024 12:52
Utkast till gatuplaner för Brändö bro och Österleden mellan Brandö bro och Brandövägen framlagt 27.3.–9.4.2024
20.3.2024 9:42
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Jollas
20.3.2024 0:15
Parkplaneringen för Landtullsparken har inletts – välkommen på promenadrundtur
19.3.2024 8:54
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag
18.3.2024 16:00
Detaljplan framlagd: Malm, Smedsbacka
18.3.2024 14:49
Gatuplanutkast till gatorna i Beckfabrikskvarteren framlagda 20.3–7.4.2024
18.3.2024 11:40
Offentlig delgivning om godkännande av parkplan och parkeringsplats
15.3.2024 13:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Paciuksenkaari 19
15.3.2024 12:06
Offentlig delgivning om godkännande av Förtydligande av körförbudarrangemang på spårvägen i korsningen av Filarvägen och Depåvägen
15.3.2024 12:00
Offentlig delgivning om godkännande av Förtydligande av körförbudarrangemang på spårvägen i korsningen av Britasvägen och Klubbekrigarvägen
14.3.2024 14:15
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Ärtholmen
14.3.2024 13:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Pukinpiennar
14.3.2024 13:02
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taavetti Laitisen katu 9
14.3.2024 12:52
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/1366/2024
14.3.2024 11:48
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord, Borgbyggarvägen
14.3.2024 9:23
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/7189/2020
13.3.2024 14:35
Detaljplan framlagd: Botby, Kajaneborgsvägen 4
13.3.2024 11:41
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Knektstranden 6 och Containerhamnsgatan 8, Sörnäs
13.3.2024 11:23
Västra hamnen, Busholmen: Förslag till gatuplan framlagt 20.3–9.4.2024
13.3.2024 8:40
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Västra Hamnen, Västrahamnsgatan 38
12.3.2024 15:10
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/3301/2024
12.3.2024 14:57
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Snickaregatan 11
12.3.2024 14:29
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/14073/2023
12.3.2024 13:23
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Radiogatan 20, Böle
8.3.2024 14:39
Planutkast för gator och parker i området vid Västra Hamnen tillgängliga 13.–26.3.2024
8.3.2024 13:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Tiirismaantornit
7.3.2024 10:27
Fordon tagna i förvar, februari 2024
7.3.2024 10:20
Cyklar tagna i förvar, februari 2024
6.3.2024 15:59
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Koskelan Veljestupa
6.3.2024 13:24
Mejlans, Lillhoplax: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 13.–26.3.2024
5.3.2024 14:38
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Talvitammi
5.3.2024 13:17
Detaljplan framlagd: Botby, Väderkvarnsvägen 5a
5.3.2024 9:07
Helsingfors luftvårds- och bullerbekämpningsplan 2024–2029 finns till påseende 6.3.–5.4.2024
29.2.2024 14:21
Detaljplan framlagd: Gloet, Norra Esplanaden 37
29.2.2024 13:32
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Snickareporten
27.2.2024 14:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kirkkoherrantie 5
27.2.2024 9:59
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Näshöjdens västra del
27.2.2024 9:51
Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Sörnässtranden
26.2.2024 13:28
Detaljplan framlagd: Kronohagen, Norra kajen 12
26.2.2024 12:31
Hermanstad, Hermanstadsstranden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 28.2–12.3.2024
26.2.2024 12:16
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/322/2022
26.2.2024 12:09
Grundläggande renovering av Övre Malms torg framlagt 27.2.–19.3.2024
26.2.2024 11:42
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ogelin Verso III, Helsinki
22.2.2024 13:32
Detaljplan framlagd: Domarby, Utvidgning av Svedängens allemans golfbana
21.2.2024 14:32
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Ula
21.2.2024 13:55
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Palovartijantie 1–7
21.2.2024 13:02
Detaljplan framlagd: Bortre Tölö, Barnets borg
21.2.2024 11:48
Detaljplan framlagd: Böle, Magistratsporten 2
19.2.2024 13:07
Detaljplan framlagd: Västra hamnen, Östersjögatans och Lepakkoplatsens verksamhetslokaler
19.2.2024 9:50
Beslut om godkännande av tomtindelningar 19.2.2024
19.2.2024 9:16
Utkast till gatuplanen för Riddaregatan mellan Kyrko- och redsgatan tillgängligt 28.2–12.3.2024
16.2.2024 14:44
Fortsättning av områdesvist undantag gällande vindsbyggande i bostadshöghus
16.2.2024 12:40
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Markkinatie 7
15.2.2024 13:06
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Kiskontie 17 ja 19
14.2.2024 11:55
Vägplan om anslutning av Västerleden (stamväg 51) till Hamntunneln mellan Lemisholmsvägen–Porkkalagatan
13.2.2024 10:24
Informationsmöte för allmänheten om anslutning av Hamntunneln till Västerleden 29.2. och planutkasten framlagt för påseende
8.2.2024 11:42
Offentlig delgivning av godkännande av byggförbud, Västra Hertonäs
8.2.2024 11:34
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Västra Hertonäs
8.2.2024 10:36
Detaljplan framlagd: Kårböle, Arrendevägen 2, 4 och 6
7.2.2024 15:13
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Granöstigen 4a
7.2.2024 14:50
Godkännande av detaljplan: Arielgatans verksamhetskvarter
7.2.2024 14:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Paciuksenkaari 19
7.2.2024 11:56
Godkännande av detaljplan: Sockenbacka, Ärilsvägen 7, 9, 11, 13 och 15
6.2.2024 10:19
Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Borgbyggarvägen 6
6.2.2024 10:14
Godkännande av detaljplan: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3
6.2.2024 9:42
Godkännande av detaljplan: Forsby, Forsby skola och daghem
5.2.2024 11:16
Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, Kasbergsvägen
5.2.2024 9:56
Utkastet till parkplan för Hjulstensparken framlagt för påseende 7–20.2.2024
5.2.2024 9:07
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Kasåkern, Flänsvägen 4
2.2.2024 16:35
Mejlans: namngivning av körförbindelse
2.2.2024 15:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ahjokuja 2
2.2.2024 13:30
Skatudden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 7–20.2.2024
2.2.2024 9:56
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vanha Viertotie 12
1.2.2024 13:36
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Pukinpiennar
1.2.2024 13:12
Vik, Viksstranden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 7–20.2.2024
1.2.2024 12:47
Utkastet till gatuplan för norra delen av Paciussvängen framlagt för påseende 7.–20.2.2024
31.1.2024 15:12
Detaljplan som trätt i kraft: Vik, Landbågegränden 2
31.1.2024 12:46
Detaljplan framlagd: Mellungsby, Västerkullavägens norra del och Bredbergets kvartershus med omnejd
29.1.2024 12:20
Meddelande om kungörelse, 29.1.2024-6.3.2024, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/18196/2023
29.1.2024 8:50
Bocksbacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 31.1–13.2.2023
24.1.2024 13:15
Utkast till parkplaner för Hongasmossparken och Gräsfjärilsparken framlagda för påseende 24.1–6.2.2024
23.1.2024 16:27
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kirkkoherrantie 5
23.1.2024 10:59
Detaljplan som trätt i kraft: Bocksbacka, Malm, Marknadsvägen 25 och 27
23.1.2024 9:38
Utkast till parkplan för Hesperiaparken och Hagasundsparken framlagt för påseende 24.1–13.2.2024
19.1.2024 13:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Helsingin Ula
19.1.2024 10:47
Utkastet till planen för upprustningen av hundparken i Botby är framlagt 24.1.–6.2.2024
19.1.2024 10:02
Utkast till gatuplan för Suezgatan mellan Stillahavsgatan och Busholmskajen framlagt 24.1–6.2.2024
18.1.2024 12:00
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Palovartijantie 1–7
17.1.2024 14:40
Detaljplan framlagd: Haga, Västra Haga
17.1.2024 14:20
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As Oy Kuusistonlinnantie 1, Helsinki
17.1.2024 9:16
Detaljplan framlagd: Gardesstaden, Kaserntorgets affärsbyggnad, Kaserngatan 19a
16.1.2024 9:58
Parkplan för Lekparken Viiri och Tilkängen finns för påseende 17–30.1.2024
15.1.2024 13:36
Detaljplan framlagd: Skomakarböle, Storskog, Allaktivitetshusen vid Parkstads stationsområde
15.1.2024 9:47
Skatudden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 17.−30.1.2024
12.1.2024 13:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Markkinatie 7
12.1.2024 8:46
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Iiluodonkulma
10.1.2024 9:00
Detaljplan framlagd: Malm, Malmbågen 23
9.1.2024 14:47
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Villeberget
9.1.2024 10:50
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Hallkullaudden och Notholmen
9.1.2024 10:18
Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Stickelvägen 12
9.1.2024 10:10
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kiilletie 5
9.1.2024 10:05
Allmän delgivning : Meddelande om beslut i ärende angående avloppsnätområde för dagvatten
8.1.2024 16:00
Detaljplan framlagd på nytt: Storskog, Soppen 13 och 15
8.1.2024 15:12
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Majavatie 7
8.1.2024 15:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Huovitie 10
8.1.2024 8:20
Detaljplan framlagd: Botby, Nåldammsvägen 7
4.1.2024 12:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Talvitammi
29.12.2023 13:31
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ahjokuja 2
22.12.2023 13:59
Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Runebergsgatan 2
21.12.2023 14:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ogelin Verso III, Helsinki
21.12.2023 8:57
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vanha Viertotie 12
20.12.2023 14:52
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Isonnevantie 10-12-14
20.12.2023 14:46
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4
20.12.2023 14:39
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tubize
20.12.2023 14:29
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Porttikuja 3 ja 5
20.12.2023 14:19
Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Kasbergsvägen
20.12.2023 13:31
Godkännande av detaljplan: Botby, Flänsvägen 4
20.12.2023 13:25
Godkännande av detaljplan: Vik, Landbågegränden 2
20.12.2023 10:39
Delgeneralplan framlagd: Vårdö
20.12.2023 10:04
Godkännande av detaljplan: Bortre Tölö, Tölö torg
19.12.2023 13:47
Offentlig delgivning om godkännande av parkplan
18.12.2023 13:18
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Mellunpeura
18.12.2023 9:44
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Koroistentie 5
15.12.2023 12:00
Presidentvalet förrättas söndag 28.1.2024
15.12.2023 11:38
Detaljplan som trätt i kraft: Kottby, Lyckovägen 18
15.12.2023 11:09
Förhandsröstning vid presidentvalet
15.12.2023 9:13
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Kiskontie 17 ja 19
14.12.2023 15:22
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab VMY 1801
14.12.2023 15:11
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab på Gevaldigervägen 16a
14.12.2023 14:56
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40
14.12.2023 11:15
Byggnadstillsynstaxa
14.12.2023 8:03
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/16986/2023
14.12.2023 6:52
Helsingfors stad beviljar understöd
12.12.2023 14:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9
11.12.2023 13:23
Asemakaavan hyväksyminen: Pukinmäki, Malmi, Markkinatie 25 ja 27
8.12.2023 10:13
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vaakatie 3
7.12.2023 21:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Huovitie 10
7.12.2023 17:50
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Majavatie 7
5.12.2023 14:36
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Timmerdammsvägen 2, 4, 6, 8 och Gesällgränden 1
4.12.2023 10:00
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As Oy Helsingin Varjakka
1.12.2023 12:22
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Norra Böle, Mellersta Böle, Södra Postparken
1.12.2023 11:30
Detaljplan framlagd: Gardestaden, Fabiansgatan 8
29.11.2023 11:00
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Mellersta tornområdet i Böle
28.11.2023 13:58
Detaljplan framlagd: Brunakärr, Pargasvägen 15 och 17
27.11.2023 13:37
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Jollasvägen 64
27.11.2023 12:51
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Iiluodonkulma
27.11.2023 10:09
Utkast till parkplan för Skaldeparken framlagt för påseende 29.11–12.12.2023
24.11.2023 13:13
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria
24.11.2023 12:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As Oy Kuusistonlinnantie 1, Helsinki
22.11.2023 14:02
Malm: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 29.11–12.12.2023
22.11.2023 12:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Luoteisväylä 32
21.11.2023 13:46
Parker i stadsdelen Mellungsbacka: utkast till parkplan för Dikesparken och Spikbergsparken finns framlagda 22.11–7.12.2023
21.11.2023 12:32
Parkplaneringen av området kring dammarna i Jakobacka och Fagersta har inletts, utkastet är framlagt för påseende 22.11.−5.12.2023
20.11.2023 18:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Isonnevantie 10-12-14
20.11.2023 17:55
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4
20.11.2023 15:49
Godkännande av detaljplan: Malm, Stickelvägen 12
20.11.2023 14:59
Detaljplan framlagd: Gardesstaden, Högbergsgatan 45
20.11.2023 11:06
Detaljplan framlagd: Botby, Område för Östra centrums grundskola och gymnasium
17.11.2023 13:23
Utkast till planer för gator på Skatudden framlagda 22.11–5.12.2023
17.11.2023 10:54
Detaljplan framlagd: Kampen, Främre Tölö, Områden i Kampen och kvarteret 411 i Alkärr
16.11.2023 13:57
Dal: Utkast till gatuplaner framlagda för påseende 22.11.–5.12.2023
16.11.2023 13:44
Gatuplan för Larsbackagränd för påseende 22.11.–5.12.2023
15.11.2023 11:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Mellunpeura
15.11.2023 10:05
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Sockenbacka, Väverivägen 4 och 6 med närområden
15.11.2023 9:55
Detaljplan framlagd: Haga, Stenhagenvägen 5
14.11.2023 17:10
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Porttikuja 3 ja 5
14.11.2023 15:51
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tubize
14.11.2023 10:16
Leikkipuisto Kimmon puistosuunnitelmaluonnos esillä 15.11.–3.12.
13.11.2023 11:51
Parkplanen för totalrenovering av Linnankoskiparken presenteras 15–28.11.2023
13.11.2023 11:35
Plantukast för parkplan för Museiparkens lekplats framlagt för påseende
13.11.2023 10:59
Utkast till gatu- och parkplaner för Hermanstadsstranden framlagt för påseende 15–28.11.2023
13.11.2023 9:37
Utkastet till gatuplan för Madetojagränden framlagt för påseende 15.–28.11.2023
10.11.2023 11:50
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 7
9.11.2023 12:20
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 2
8.11.2023 15:56
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kiilletie 5
8.11.2023 12:12
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab/VMY 1801
8.11.2023 11:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gevaldigervägen 16a
6.11.2023 17:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Koroistentie 5
6.11.2023 16:32
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rummunlyöjä
6.11.2023 16:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Maiju Lassilantie 2
6.11.2023 10:02
Detaljplan framlagd: Degerö, Skyddsplan för småhus i Jollas och Hästnäs
3.11.2023 11:45
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2
3.11.2023 10:58
Detaljplan som trätt i kraft: Vik, Viksstrandens energikvarter
1.11.2023 14:20
Malm, Rönnbacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 8–21.11.2023
1.11.2023 9:35
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista
1.11.2023 9:20
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As Oy Helsingin Varjakka
31.10.2023 14:27
Utkast till gatuplan för gatukvarteren vid Botby gårds köpcentrum framlagt till påseende 1.-14.11.2023
31.10.2023 9:48
Utkastet till parkplan för Gjutängsplanen framlagt för påseende 1.11–14.11.2023
31.10.2023 8:27
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Emil
30.10.2023 12:49
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 59 Soittajantie 3
30.10.2023 12:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen
30.10.2023 10:43
Gatuplan för Sörnäsgatan torg för påseende 8.–21.11.2023
29.10.2023 16:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vaakatie 3
26.10.2023 10:22
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Malmin kauppatie 4a
26.10.2023 9:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 5
25.10.2023 14:21
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9
24.10.2023 13:33
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Granöstigen 4a
24.10.2023 10:17
Meddelande om hörande i ärende gällande avloppsnätområde för dagvatten
23.10.2023 15:26
Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Andra linjen 10
23.10.2023 14:27
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Timmerdammsvägen 2, 4, 6, 8 och Gesällgränden 1
20.10.2023 14:39
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40)
20.10.2023 11:50
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria
19.10.2023 15:48
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Alppihovi
19.10.2023 8:58
Utkasten till gatuplan för Gamla Borgåvägen framlagda för påseende 25.10–7.11.2023
18.10.2023 12:33
Detaljplan som trätt i kraft: Sörnäs, Hanaholmen, Energikvarter
17.10.2023 11:21
Porkalagatans förslag till gatuplan framlagt på nytt för påseende 25.10–14.11.2023
17.10.2023 11:05
Godkännande av detaljplan: Böle, Mellersta tornområdet i Böle
17.10.2023 10:55
Godkännande av detaljplan: Böle, Norra Böle, Mellersta Böle, Södra Postparken
13.10.2023 9:03
Planutkast för Svartbäcksparken framlagt för påseende 17.10.−10.11.2023
11.10.2023 14:55
Staffansby, Mosabacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 18.–31.10.2023
11.10.2023 14:48
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Luoteisväylä 32
9.10.2023 11:37
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Steniusplanens område
6.10.2023 10:06
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Puustellinaukio
5.10.2023 11:49
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Topelius
5.10.2023 11:34
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ryytikuja 5
4.10.2023 15:13
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Larsbackagränd 3 samt Centnergränden 2 och 4
4.10.2023 10:55
Detaljplan framlagd: Åshöjden, Böle, Vallgård, Norra delen av Alphyddan kring Savolaxgatan
3.10.2023 16:43
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 7
3.10.2023 15:58
Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Rönnbacka köpcentrumområde
3.10.2023 10:17
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Radiogatan 15 och 20
2.10.2023 15:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Maiju Lassilantie 2
2.10.2023 12:58
Godkännande av detaljplan: Degerö, Guldkronbåget
2.10.2023 12:01
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rummunlyöjä
2.10.2023 11:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Emil
2.10.2023 11:08
Detaljplan framlagd: Sockenbacka, Ärilsvägen 7, 9, 11, 13 och 15
2.10.2023 10:32
Utkastet till plan för Viksplanen framlagt för påseende 4–17.10.2023
29.9.2023 14:49
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Vallgård
29.9.2023 9:07
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 2
27.9.2023 10:55
Degerö: Parken Wiiriberget framlagt för påseende 29.9.–13.10.2023
26.9.2023 15:13
Detaljplan som trätt i kraft: Bocksbacka, Säteriporten 3, Säterivägen 7-9, Madetojagränden 1 och Björnkärrsvägen 12
26.9.2023 14:12
Detaljplan framlagd på nytt: Degerö, Notuddens villor
25.9.2023 14:24
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy Isonpellontie 4
25.9.2023 13:58
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin kaupungin asunnot Oy Lapinlahdenkatu 27
25.9.2023 9:44
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Hiittistenkulma
21.9.2023 15:15
Detaljplan framlagd: Åggelby, Åggelby centrumkvarteren
20.9.2023 14:28
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista
20.9.2023 13:24
Offentlig delgivning om godkännande av parkplan
20.9.2023 12:31
Stadsmiljönämndens beslut om undantags, Gloet
20.9.2023 10:11
Utkastet till gatuplan för Telegrafistbron framlagt för påseende 27.9–10.10.2023
19.9.2023 13:08
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Näshöjdens västra del
19.9.2023 9:03
Utkastet till parkplan för Marinkasernsparken framlagt för påseende 20.9–3.10.2023
18.9.2023 11:37
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Alppihovi
18.9.2023 10:47
Detaljplan framlagd: Domarby, Sexmansvägens och Blossgrändens omgivning
17.9.2023 19:20
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen
17.9.2023 16:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 59 Soittajantie 3
17.9.2023 13:25
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Malmin kauppatie 4a
15.9.2023 10:15
Munksnäs, Gamla Munksnäs:Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 20.9–3.10.2023
14.9.2023 13:15
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2
13.9.2023 14:30
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Tollinpolku
12.9.2023 14:47
Planutkastet för ombyggnaden av hundinhägnaden på Kvarnfärdsvägen och för den nya friluftsleden som byggs i området är framlagt för påseende 13–26.9.2023
11.9.2023 14:31
Utkast till gatuplan framlagt för påseende för Mosstigen mellan Lavvägen och Pingststårket 13.–26.9.2023
11.9.2023 10:09
Utkast till gatuplan för Sörnäsgatan torg 13.–26.9.2023
11.9.2023 9:59
Böle, Västra Böle: Hallåmansgatans förslag till gatuplan framlagt för påseende 13.–26.9.2023
11.9.2023 9:51
Utkast till gatuplan för Larsbackagränd 13.–26.9.2023
8.9.2023 14:56
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Kasbergsvägen
7.9.2023 14:13
Detaljplan framlagd: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3
7.9.2023 9:29
Detaljplan framlagd: Botby, Utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande
6.9.2023 15:07
Godkännande av detaljplan: Drumsö, tomterna norr om Enåsvägen och Nordvästpassagen
6.9.2023 15:04
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Haga, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning
6.9.2023 15:00
Godkännande av detaljplan: Haga, Sockenbacka, Haga rondell och Vichtisvägen
6.9.2023 14:56
Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Hanaholmen, Energikvarter
6.9.2023 14:10
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Pajamäentie 1, 3 ja 5
6.9.2023 13:52
Detaljplan framlagd: Gumtäkt, Gumtäktsspetsen
5.9.2023 18:15
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
5.9.2023 10:57
Utkast till parkplan för utegymmet på Fågelsångsvägen framlagt för påseende 13.–26.9.2023
4.9.2023 14:58
Detaljplan framlagd: Majstad, Jan-Magnus Janssons plats 5 och 6
4.9.2023 11:09
Utkast till gatuplan för gatukvarteren vid Malms flygplats finns för påseende 6–19.9.2023
31.8.2023 9:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Keinutie 11
30.8.2023 15:03
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 5
29.8.2023 13:47
Detaljplan framlagd: Bocksbacka, Malm, Marknadsvägen 25 och 27
29.8.2023 8:35
Detaljplan framlagd: Malm, Stickelvägen 12
28.8.2023 13:38
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Puustellinaukio
24.8.2023 15:39
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ryytikuja 5
24.8.2023 15:15
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Topelius
24.8.2023 11:51
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Kantelevägen 8
23.8.2023 10:25
Detaljplan som trätt i kraft: Brunakärr, Haga, Hoplaxporten
23.8.2023 10:20
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Havsrastböle, östra delen
23.8.2023 9:04
Meddelande om ansökan om inlösningstillstånd, Fingrid Abp
22.8.2023 15:25
Detaljplan framlagd: Berghäll, Hagnäskajen 6
22.8.2023 11:21
Godkännande av detaljplan: Drumsö, Bruksviksparkens västra del
22.8.2023 7:51
Godkännande av detaljplan: Malm, Rönnbacka köpcentrumområde
21.8.2023 14:26
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Hiittistenkulma
21.8.2023 11:29
Detaljplan framlagd: Mejlans, Tallvägen 14
21.8.2023 9:49
Detaljplan framlagd: Storskog, Området vid Spårstigen och Mjödgranden
17.8.2023 10:14
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gunnel Nymans gata 5
16.8.2023 10:41
Ständerhusparken och lekplatsen renoveras sommaren 2025
15.8.2023 14:47
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Lappviksgatan 27
15.8.2023 9:32
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Daghemmet Tuulis omgivning
15.8.2023 7:13
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy/Isonpellontie 4
14.8.2023 15:35
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy/Isonpellontie 4
11.8.2023 11:45
Detaljplan framlagd: Kårböle, Vällingklocksvägen 4
10.8.2023 12:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Steniuksentie 23
10.8.2023 9:07
Munksnäs: Utkastet till en gatuplan för riestigen framlagd för påseende 16.–29.8.2023
7.8.2023 10:47
Detaljplan framlagd: Sörnäs, Arielgatans verksamhetskvarter
7.8.2023 8:46
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken
7.8.2023 8:41
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Malmgård, Hongasmossa, Malmgårdstoppen
2.8.2023 14:08
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Ultramaringränden 2 och 4
1.8.2023 13:19
Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Gräsvikens internationella skola
1.8.2023 12:00
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Nordsjö gård
1.8.2023 9:56
Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Unionsgatan 28
31.7.2023 15:25
Detaljplan som trätt i kraft: Mejlans, Talluddsvägen 2 och 4
31.7.2023 11:16
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Tavastvarpsvägens, Ilvägens och Knysgrändens område
26.7.2023 16:21
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
25.7.2023 14:08
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6
11.7.2023 12:13
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Tollinpolku
10.7.2023 13:19
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Helsingin Merenpeili
29.6.2023 13:30
Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Mannerheimvägen 3 och 5
29.6.2023 13:25
Detaljplan som trätt i kraft: Ulrikasborg, Villagatan 3
28.6.2023 14:12
Detaljplan som trätt i kraft: Sockenbacka, Sockenbacka elstation
28.6.2023 13:15
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/42040/2021
28.6.2023 12:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Konalanrinne 3
28.6.2023 10:58
Godkännande av detaljplan: Haga, Daghemmet Tuulis omgivning
27.6.2023 15:37
Detaljplan framlagd: Malm, Beckfabrikskvarteren 2
27.6.2023 14:57
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Pumpputehdas
26.6.2023 9:16
Detaljplan framlagd: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40)
22.6.2023 14:49
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/8838/2023
22.6.2023 13:43
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/48808/2022
22.6.2023 13:35
Meddelande om kungörelse om inledande av planering
22.6.2023 9:19
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Pajamäentie 1, 3 ja 5
21.6.2023 15:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6
21.6.2023 10:14
Kånala: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 28.6–25.7.2023
21.6.2023 10:13
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Malmgård, Hongasmossa, Malmgårdstoppen
21.6.2023 10:03
Godkännande av detaljplan: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken
20.6.2023 18:05
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/23517/2022
19.6.2023 22:11
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gårdsbackagränden 2 och 5 (VMY2902)
19.6.2023 22:05
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kivihaantie 3
19.6.2023 21:58
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Trumpettitie 6
16.6.2023 14:47
Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Nordsjön kartano
16.6.2023 14:20
Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Veijarivuorenpuiston kahvila- ja saunarakennus
16.6.2023 13:11
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Keinutie 11
14.6.2023 14:39
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Kantelevägen 8
13.6.2023 8:23
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1
12.6.2023 8:33
Godkännande av detaljplan: Gloet, Unionsgatan 28
9.6.2023 15:57
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Hertonäs metrostations kvarter
9.6.2023 10:14
Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Centrums central för hälsa och välbefinnande
8.6.2023 15:20
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gunnel Nymans gata 5
8.6.2023 13:24
Detaljplan framlagd: Bortre Tölö, Tölö torg
8.6.2023 10:30
Botby, Östra centrum: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 14.6–4.7.2023
8.6.2023 5:44
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/16147/2023
7.6.2023 14:48
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kolsarintie 4-8
6.6.2023 13:35
Detaljplan framlagd: Sörnäs, Sörnässtranden
6.6.2023 13:06
Detaljplan framlagd: Drumsö, Skinnbyxvägen 6 och Melkögatan 4
6.6.2023 12:22
Godkännande och ikraftträdande av byggnadsordning
5.6.2023 13:54
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Steniuksentie 23
5.6.2023 11:26
Planutkast för lekparken i Håkansviksparkens södra del framlagt 6–30.6.2023
2.6.2023 16:49
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 02.06.2023 nr 733/2023
1.6.2023 12:48
Detaljplan framlagd: Drumsö, Storsvängen 24, 26 och 28
1.6.2023 10:37
Godkännande av detaljplan: Mejlans, Talluddsvägen 2 och 4
1.6.2023 9:41
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Degerö, Jollas och Hästnässund
31.5.2023 12:58
Utkast till gatuplan för Idrottsgatan mellan Läkaregatan och Grejusgatan 7–20.6.2023
30.5.2023 14:52
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsinginkatu 28
30.5.2023 8:44
Detaljplan framlagd: Malm, Söndagskvarteren
29.5.2023 15:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Portus Bellus, Helsinki
29.5.2023 12:06
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Konalanrinne 3
29.5.2023 11:32
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Ultramaringränden 2 och 4
29.5.2023 11:27
Godkännande av detaljplan: Västra hamnen, Gräsvikens internationella skola
29.5.2023 9:24
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Pumpputehdas
25.5.2023 15:32
Detaljplan framlagd: Vallgård, Kuortanegatan 4
25.5.2023 14:44
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Kasbergets kyrka med omnejd
24.5.2023 13:14
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Helsingin Merenpeili
23.5.2023 11:54
Offentlig delgivning om godkännande av byggförbud, Tusbyboulevardens område
23.5.2023 11:50
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Tusbyboulevardens område
23.5.2023 10:38
Detaljplan framlagd: Botby, Flänsvägen 4
23.5.2023 10:36
Offentlig delgivning om godkännande av byggförbud, Björnsö
23.5.2023 10:23
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Björnsö
23.5.2023 6:48
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/2808/2023
19.5.2023 9:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Reijolankallio
19.5.2023 8:24
Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Björkholmens detaljplan och detaljplaneändring
17.5.2023 16:14
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/16543/2023
17.5.2023 15:41
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/47574/2023
17.5.2023 13:23
Utkast till gatuplan för gator i energikvarteret i Viksstranden finns för påseende 24.5–6.6.2023
17.5.2023 7:25
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/37747/2022
16.5.2023 14:23
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Borgbyggarvägen 6
16.5.2023 14:19
Godkännande av detaljplan: Malm, Örstensgränden 2
16.5.2023 12:09
Godkännande av detaljplan: Sockenbacka, Sockenbacka elstation
16.5.2023 12:03
Godkännande av detaljplan: Vik, Viksstrandens energikvarteret
16.5.2023 11:54
Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Söderviks evenemangskvarter
16.5.2023 8:25
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Hästbergsvägen 28–32, Knysnäsvägen 44 och vattenområde
15.5.2023 15:17
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin kaupungin asunnot Oy Itämerenkatu 28
15.5.2023 14:53
Godkännande av detaljplan: Gloet, Mannerheimvägen 3 och 5
15.5.2023 13:41
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Hirsipadontie 5
15.5.2023 12:25
Godkännande av detaljplan: Ulrikasborg, Villagatan 3
15.5.2023 11:33
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Kvarnögsgränden 2
15.5.2023 11:26
Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Västra delen av köpcentrumet Ristikkos kvarter
15.5.2023 11:14
Detaljplan som trätt i kraft: Hermanstad, Sörnäs, Hermanstadsstrand
15.5.2023 10:10
Västra hamnen: Porkalagatas förslag till gatuplaner framlagda för påseende 17–30.5.2023
15.5.2023 10:02
Västra hamnen: Melkökajes förslag till gatuplaner framlagda för påseende 17–30.5.2023
13.5.2023 8:18
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/34269/2022
12.5.2023 11:59
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Hehku
11.5.2023 15:57
Detaljplan framlagd: Forsby, Forsby skola och daghem
11.5.2023 15:33
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kivihaantie 3
11.5.2023 14:12
Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Munksnäs församlingshem
9.5.2023 6:27
Helsingfors inleder en gemensam beredning av ansökan om statsunderstöd för ordnande av mathjälpsverksamhet
8.5.2023 17:29
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gårdsbackagränden 2 och 5 (VMY2902)
8.5.2023 15:56
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Trumpettitie 6
2.5.2023 14:03
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kolsarintie 4-8
2.5.2023 13:38
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 14.2.2023 nr 29/2023, RFV i Södra Finland
2.5.2023 13:11
Böle: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 10.–23.5.2023
2.5.2023 11:13
Utkastet till gatuplan för Maringången finns för påseende 3.–16.5.2023
2.5.2023 10:33
Gloet: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 3.-16.5.2023
2.5.2023 10:07
Ett utkast till parkplan för en del av Björnstrandsskogen är framlagt för påseende 3–16.5.2023
2.5.2023 9:11
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Nahkahousuntie 6
27.4.2023 14:40
Detaljplan framlagd: Kronohagen, Statsrådsborgen
27.4.2023 7:03
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Pursimiehenkatu 22
27.4.2023 6:56
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Varhelanhaka
27.4.2023 6:48
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kauppalantie 13
26.4.2023 17:16
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Botby, Östra Centrum
26.4.2023 16:42
Godkännande av detaljplan: Drumsö, Skojarbergsparkens café- och bastubyggnad
26.4.2023 14:00
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1
24.4.2023 13:56
Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Korsåkersvägen 1
24.4.2023 10:33
Detaljplan som trätt i kraft: Sockenbacka, Smedjebackavägen 10 och 12 med närområden
21.4.2023 10:51
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Mannerheimintie 93
19.4.2023 14:49
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Portus Bellus, Helsinki
18.4.2023 13:40
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Poiju
18.4.2023 12:51
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Helmer
18.4.2023 10:12
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsinginkatu 28
18.4.2023 9:37
Godkännande av detaljplan: Böle, Norra Böle, Mellersta Böle, Södra Postparken
5.4.2023 12:21
Offentlig delgivning om godkännande av gatuplaner
23.3.2023 10:04
Böle: Utkastet till en gatuplan för Hallåmansgatan finns för påseende 29.3.–18.4.2023
21.2.2023 13:01
Riksdagsvalet förrättas söndag 2.4.2023
21.2.2023 12:21
Förhandsröstning vid riksdagsvalet
10.2.2023 15:26
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/47228/2022
2.2.2023 16:04
Byggförbudsområde: Berghäll, Fågelsång område