Beslut: Markanvändningschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Markanvändning och stadsstruktur Markanvändningschef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more